Ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid

Normert studietid

3 år (fulltid)
180 studiepoeng

Oppstart

Det er oppstart av studiet 1. september. 

Undervisningsspråk

Engelsk (det stilles ikke krav til norsktest)

Søknadsfrist

Stillingene lyses normalt ut på høsten hvert år. 

Tilstedeværelsesplikt/residentplikt

Det stilles krav til at stipendiater på programmet skal bo i Norge og fortrinnsvis ha NMH som sin primære arbeidsplass. Stipendiater på programmet vil få tildelt kontorplass, men ikke nødvendigvis eget kontor, i ansettelsesperioden.  

Her kan du lese Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges musikkhøgskole

Kort om studiet

Det særegne ved ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid er at kunstutøvelsen skal stå i sentrum i stipendiatenes prosjekter. Prosjektet skal være et selvstendig kunstnerisk prosjekt på høyt nivå og med nasjonal og internasjonal faglig relevans. Samtidig er fokus på ulike former for kunstnerisk refleksjon sentralt. Prosjektet skal bidra til å utvikle ny innsikt, kunnskap og/eller erfaring.

Studieplan for ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Les om aktiviteter, prosedyrer, veiledning, retningslinjer m.m. for kandidater på ph.d.-programmet

Det kunstneriske doktorgradsprosjektet 

Det kunstneriske doktorgradsprosjektet består av et kunstnerisk resultat og et materiale som dokumenterer kunstnerisk refleksjon. Det kunstneriske doktorgradsprosjektet skal ligge på et nivå som gjør at det kan bidra til utviklingen av ny kunnskap, innsikt og erfaring innen fagområdet.  

Det kunstneriske resultatet skal være et kunstnerisk arbeid på høyt nivå når det gjelder

  • originalitet,
  • uttrykk,
  • koherens og
  • formidling.

Den kunstneriske refleksjonen skal dokumenteres i form av innlevert materiale, særskilt når det gjelder

  • prosess mht. kunstneriske valg og vendepunkt,
  • bruk av teori og metoder,
  • dialog med ulike nettverk og fagmiljøer mm.,
  • plassering og beskrivelse av eget kunstneriske ståsted og arbeid i forhold til det aktuell fagfeltet, nasjonalt og internasjonalt, og
  • bidrag til fagutviklingen i feltet, herunder eventuelle faglige nyvinninger.

Kunstneriske ph.d.-prosjekter ved NMH

Det er i dag ca 20 kunststipendiater ved Norges musikkhøgskole. I NMHs prosjektarkiv vil du finne en oversikt over fullførte og pågående kunststipendiatprosjekter. 

Opptakskrav

Opptak til programmet forutsetter at søkeren har avsluttet den høyeste kunstutdanningen innen sitt fagfelt eller kan dokumentere tilsvarende nivå (jf. §6-1 i Forskriften).

Kontaktperson

Du vil finne det aller meste du trenger å vite om ph.d.-programmet ved å åpne lenkene til forskriften, studieplanen, aktiviteter m.m. på denne siden og å lese innholdet i disse sidene nøye. Sett av god tid til dette! Dersom du imidlertid ikke finner informasjonen du leter etter der, kan du sende en henvendelse.  

Birgitte Oppegaard Pollen  

Sist oppdatert: 30. november 2017