Trombone med hånd - David Engmo

Studenten i front

NMH setter utvikling av studentens selvstendighet og kunstneriske identitet i front.

Ambisjoner 2022

Studenten som utforskende kunstner #studentprofil

NMH skal stimulere studentenes utvikling mot å bli aktive, reflekterende og utforskende kunstnere. Vi skal oppfordre til metodisk utprøving av kunstneriske prosesser og utforsking av egen praksis.

Læringsmiljøet bidrar til å utvikle studentens selvstendighet #læringsmiljø

Vi skal vektlegge studentenes eierskap til egen læring og gi dem tilgang til høgskolens kompetanse og faglige ressurser på tvers av fagmiljøer, studieretninger og sjangere. NMH skal fremme en delings- og samarbeidskultur som bidrar til at studentene lærer av hverandre.

Utdanningene legger grunnlag for god musikerhelse og et langt arbeidsliv #musikerhelse

Vi skal ha fokus på forebygging av belastningsskader og utvikling av gode arbeidsvaner. Vi skal øke vår bevissthet og kunnskap om hva som bidrar til studentenes helse og trivsel og jobbe målrettet for å styrke dette  feltet.

NMH har en kvalitetskultur som bidrar til utvikling og fornyelse #studiekvalitet

Vi skal utvide kontakten med arbeidslivet og med tidligere studenter for å styrke studienes kobling til profesjonell praksis. Vi skal videreutvikle verktøy for fortløpende evaluering på emnenivå og tydeliggjøre sammenhengen mellom enkeltemnene i hver studieplan.

Sist oppdatert: 31. januar 2020