David-Engmo_trombone og cello – web.JPG

Kunst og vitenskap i samspill

NMHs FoU-virksomhet utfordrer og utvikler forståelsen av musikk som kunstnerisk og kulturell praksis.

  Ambisjoner 2022

FoU-virksomheten frambringer resultater på høyt internasjonalt nivå #resultater

NMHs FoU-ressurser skal bidra til å flytte kunnskapsfronten innen våre fagområder. FoU-resultatene skal være internasjonalt anerkjente og bidra til å utvikle den musikkfaglige diskursen.

FoU-virksomheten er synlig på relevante arenaer #forskningsformidling

Vi skal styrke formidlingen av NMHs FoU-virksomhet med et innhold tilpasset målgrupper i spennet mellom akademia og kulturlivet. Vi skal stimulere våre ansatte til aktiv deltakelse på de fremste nasjonale og internasjonale forskningsarenaer.

NMH utvikler kunstnerisk utviklingsarbeid som begrep og metode #KU

Vi skal være en sentral aktør i utviklingen av kunstnerisk utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt. Vi skal styrke kunstnerisk utviklingsarbeid som praksis og metode i bachelor- og masterprogrammene.

FoU-ressursene brukes strategisk og systematisk #ressurser

Vi skal styrke FoU-virksomheten gjennom strategisk prioritering av interne ressurser.  Vi skal øke ekstern finansiering av FoU gjennom å styrke kompetansen innen prosjektutvikling og prosjektledelse.

Stipendiatene er godt integrert i NMHs virksomhet #stipendiater

Vi skal styrke stipendiatenes tilhørighet i fagmiljøene og koble stipendiatstillingene til strategiske satsinger og større FoU-prosjekter.  Vi skal utvikle et stabilt og levedyktig ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid og fremme samspillet mellom stipendiater fra ulike programmer.

  

Sist oppdatert: 31. januar 2020