David-Engmo_cello og trombone web.JPG

Kultur for samhandling

NMHs kultur fremmer deling, samarbeid og samhandling.

Ambisjoner 2022

NMH fremmer samhandling og deling #organisasjonskultur

Vi skal utvikle en kultur som fremmer samhandling og kunnskapsdeling gjennom involvering og åpne prosesser. Våre arbeidsformer skal styrke samspillet i organisasjonen gjennom teambygging og prosjekter på tvers av enhetene.

NMH har internasjonalt ledende fagmiljøer #rekruttering #kompetanse

Vi skal utvikle robuste fagmiljøer med tydelig profil, egenart og faglig mangfold. Vi skal styrke den utdanningsfaglige kompetansen gjennom CEMPE og en ordning for merittering av pedagogisk kompetanse.

NMH er en attraktiv arbeidsplass #personalpolitikk

Vi skal ha en personalpolitikk som fremmer medvirkning, involvering, mangfold, likestilling og kompetanseutvikling.  Vi skal sikre gode fysiske og psykososiale arbeidsforhold gjennom campusutvikling, arealutvidelse og oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelser.

Sist oppdatert: 31. januar 2020