David-Engmo_trombone web.JPG

I dialog med omverdenen

NMH er en synlig, attraktiv og profilert institusjon.

Ambisjoner 2022

NMH er en aktiv samfunnsdebattant #debatt

Vi skal fange opp relevante tendenser og utviklingstrekk i samfunnet, og delta aktivt i kunst-, kultur- og utdanningssektorens debatter.

Vi skal kommunisere på en troverdig måte #identitet #kommunikasjon

Våre beskrivelser av oss selv skal gi et konsistent og riktig bilde av Musikkhøgskolen som synliggjør vår mangfoldige identitet og egenart på en troverdig måte.

Kommunikasjon er et felles ansvar #fellesansvar

Vi skal oppfordre studenter og ansatte til å formidle verdien av egen utdanning, forskning og undervisning.

NMH bygger strategiske relasjoner #samarbeid

Vi skal utvikle dialogen med våre interessenter og styrke samhandlingen med andre institusjoner og samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt.

Sist oppdatert: 31. januar 2020