Gi oss en byråd, Raymond!

Det forhandles i disse dager om nytt byråd i Oslo. Vi foreslår at det opprettes et byråd for høyere utdanning, forskning, og studentliv, skriver 10 rektorer i Oslo.

Dette felles oppropet ble først publisert i Klassekampen 4. oktober 2019.

Oslo kommune har gjennom strategien Campus Oslo satt et tydelig mål om å utvikle Oslo til å bli en ledende og attraktiv kunnskapshovedstad. Byen skal bli en motor for verdiskaping og teknologiutvikling med internasjonal konkurransekraft, som tiltrekker seg ambisiøse studenter, forskere og internasjonale kunnskapsbedrifter. Dette skal være et felles anliggende for kommunen, kunnskapsinstitusjonene og næringslivet.

De ca. 80.000 studentene i Oslo utgjør i overkant av ti prosent av byens befolkning. Et byråd for høyere utdanning, forskning, og studentliv vil anerkjenne dem som en viktig ressurs for byen. Både for å gjøre bymiljøet levende, og ikke minst for å sikre kunnskapsutvikling og tilgang på arbeidskraft for innovasjon for framtida.

Som hovedstad og kulturby har Oslo en naturlig tiltrekning på studenter. Det betyr ikke at man ikke trenger en styrket satsing på studentmiljø. SHoT-undersøkelsen (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse) viser at stadig flere studenter mistrives og opplever psykiske plager. Under Oslo Rector Summit forleden, der vi satte studentopplevelsen på agendaen, etterlyste studenter en tydeligere felles studentidentitet i regionen.

Disse tilbakemeldingene må vi ta på alvor. Det vil være mye å hente på at regionale myndigheter, utdanningsinstitusjonene, og organisasjoner for studentvelferd slår sammen hodene for å finne de beste tiltakene for å gjøre Oslo til en enda bedre studentby. Et byråd for høyere utdanning, forskning og studentliv vil kunne effektuere slikt samarbeid.

Et godt eksempel å se til er Paris, som over flere år er blitt kåret til den beste byen i verden å studere i. Der har de nettopp et dedikert byråd for høyere utdanning, studentliv og forskning. Her må det være noe å lære.

Ved våre utdannings- og forskningsinstitusjoner har vi ambisjoner, strategier og prosjekter som er helt på linje med Campus Oslo-strategien. Vi har et sterkt ønske om tettere samarbeid om felles interesser til gode for regionen vår.

Det kan for eksempel handle om byutvikling og urbanisering, kollektivtrafikk, studentboliger og andre studentfasiliteter, nye tilnærminger til å sikre nok praksisplasser og internships, eller sømløs etter- og videreutdanning på arbeidsplassen for å møte behov for stadig ny kompetanse. Potensialet er stort, dette er noen få eksempler.

Vi opplever at kommunen setter Campus Oslo-strategien høyt. Så Raymond Johansen, når du nå forhandler om et nytt byråd, mener vi det er naturlig at det opprettes en byrådspost som følger ambisjonene i mål.

Sist oppdatert: 7. oktober 2019