Stor tildeling til kunstnerisk utviklingsprosjekt

Det kunstneriske utviklingsprosjektet «Craftmanship» har fått 4,8 millioner fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Prosjektet ledes av Kjell Tore Innervik med Unni Løvlid og Håkon Høgemo som prosjektdeltakere fra NMH.

Dette er det første store eksternfinansierte kunstneriske utviklingsprosjektet innenfor folkemusikk ved NMH og innebærer et stort løft for folkemusikkmiljøet.

I «Craftmanship» skal et knippe musikere og dansere utforske tradisjonelle slåtter fra Vestlandet. Målet er å finne fram til et språk som kan beskrive den håndverksmessige kompetansen som folkemusikeren har, og hvordan denne overføres fra musiker til musiker eller fra musiker til danser.

  • Hvilke ord kan brukes på de små gestene og hintene som kommuniseres mellom musikerne?
  • Hvordan kan vi beskrive de «magiske øyeblikkene» som oppstår mellom musikerne?

Dette er spørsmål som prosjektet ønsker å utforske.

I tillegg til Kjell Tore Innervik, Unni Løvlid og Håkon Høgemo, består gruppen i tillegg av folkedanseren Silje Onstad Hålien, folkemusiker og tidligmusiker Claire Salaman fra England og designer Maziar Raein fra KHiO. Prosjektet er et samarbeid med KHiO og Royal College of Music i London. Prosjektet er treårig og skal knytte til seg en kunststipendiat.

Gå til prosjektbeskrivelsen

Illustrasjonsfoto: folkemusikk
Craftmanship

I det treårige kunstneriske utviklingsprosjektet «Craftmanship» skal et knippe musikere, dansere og forskere utforske tradisjonelle slåtter fra Vestlandet. 

Sist oppdatert: 19. mars 2020