Lydenav_animasjon_FBarr.png

Lyden av Musikkhøgskolen 2020

Lyden av Musikkhøgskolen er dessverre avlyst.

Nettsiden lydenav.no er nå en ren festivalside for Lyden av Musikkhøgskolen.

Konsertene og arrangementene blir nå fortløpende publisert her etter hvert som de blir bekreftet.

Se den nye filmen Lyden av Musikkhøgskolen 2020

Forslagene

Det kom inn ca. 120 forskjellige prosjektideer og forslag til festivalen etter fristens utløp 15. september. Dette er mer enn før forrige festival i 2017. Prosjektansvarlig Lars Kurverud forteller at mange av ideene peker seg ut.

– Det er svært mye spennende, og majoriteten kommer fra studentene. Det er også gøy å se at mange faglærere har inkludert studentene i utarbeidelsen av prosjektforslag. Det er også initiert flere samarbeid på tvers av fagmiljøer. Mange prosjekter har et klart utadrettet fokus, foregår ute blant folk og er samtidig godt forankret i fagmiljøene, det er vi godt fornøyd med, sa Lars Kurverud høsten 2019.  

Hva skjedde med forslagene?

Den kunstneriske ledergruppen vurderte hvert enkelt forslag. Forslagene ble satt sammen, vurdert, videreutviklet, brutt ned, bearbeidet og eventuelt plassert ut i et festivalprogram.deltakerne fikk svar, og hvert enkelt delprosjekt følges opp av prosjektstaben, produsenter og teknikere sammen med de involverte.

Nå er festvalprogrammet i ferd med å komme på plass. Nye detaljer publiseres hver dag på lydenav.no.

Hvilke prosjekter ble plukket ut?

– Mangfold og NMH i all sin bredde er det kompasset vi styrte etter, sier Gunnar Flagstad – som er kunstnerisk leder sammen med Larissa Tereščenko og Eyolf Dale.

Stort - smått -  tradisjonelt - nyskapende - offentlige rom - små rom - store rom - minimalistisk - maksimalistisk - lek og moro - ultraseriøst - på tvers  - på langs.

De så på forslag til offentlige rom, små rom – til «åpent hus på NMH» eller med publikumspotensiale til å fylle Lindemansalen, prosjekter som viser fagmiljøene – også aktiviteter utenom konserter.

Se filmen fra Lyden av Musikkhøgskolen 2017

Organisering av festivalen og planleggingen

Budsjettrammen for Lyden av NMH 2020 er 1,5 millioner kroner.
Prosjektleder: Thomas Møller
Styringsgruppe: Tove Blix, Morten Halle, Gunnar Flagstad, Kjetil Bjørgan, Stig Gunnar Ringen, Lars H. Kurverud og Åsmund Moen (student), Elin Nilsen (student)
Kunstnerisk lederguppe: Gunnar Flagstad, Eyolf Dale og Larissa Tereščenko

Prosjektansvarlig

lars.h.kurverud.jpg

Lars Holmen Kurverud

Seksjonssjef
Seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon

Relaterte artikler

Lydenav_animasjon_FBarr.png
Hvorfor Lyden av Musikkhøgskolen er viktig

Hvorfor prioriterer vi å arrangere en festival akkurat nå? Midt i et travelt studieår, tett på opptaksukene og attpåtil nå som vi har mindre å rutte med? Les rektor Peters svar:

Brian Olguin Cliff2.jpg
Nye muligheter på Lyden av Musikkhøgskolen 2020

Med «Lyden av Musikkhøgskolen» på trappene, er mulighetene mange for å røske i A4-rammene for musikken som skal formidles.

Sist oppdatert: 11. mars 2020